white whape
sageata

Informatii

Clor Tablete 20 Efervescente

Substanță biocidă solidă în formă de pastile cu greutate de 20g, utilizată pentru dezinfecția apei din piscină. Produsul conţine 56% clor activ.

  În stoc

  Cantitate

  5 kg

  10 kg

  20 kg

  50kg

  202,27 lei (TVA inclus)

  Golește

  Cantitate

  Sageata
  Sageata
  Iconita

  Retur gratuit în 15 zile

  Iconita

  Asistență telefonică gratuită

  Iconita

  Peste 500 RON transport gratuit în limita max. 30 kg

  Descriere

  Substanță biocidă solidă în formă de pastile cu greutate de 20g, utilizată pentru dezinfecția apei din piscină. Produsul conţine 56% clor activ.

  Clor Tablete 20 efervescente sunt pastile organice de clor, ce se dizolvă rapid, fără reziduuri şi fără a influenţa valoarea pH-ului. Sunt folosite la tratarea şi dezinfecția apei de piscina, sunt rezistente la descompunerea rapidă cauzată de căldura artificială sau de radiaţiile solare și sunt stabilizate, astfel încât nu va mai fi nevoie de un stabilizator al clorului. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

  Utilizare:

  pH-ul apei trebuie reglat înainte de fiecare utilizare între valorile 7.0-7.4. de apă. La funcţionarea curentă este suficientă adăugarea la fiecare zi, a 2 pastile la fiecare 10 metri cubi de apă. Clor Tablete 20 efervescente nu se aruncă în bazinul piscinei, deoarece, din cauza concentraţiei de clor eliberată, se poate decolora podeaua bazinului (în cazul în care aveți finisaj vopsit sau liner PVC).

  Toate dozajele sunt informative.

  Durata de timp necesară pentru efectul biocid este 5 minute. Accesul oamenilor sau a animalelor în zonă se poate face imediat fără restricție. Eliminarea în siguranță a produsului şi a ambalajului se face prin firme specializate. Ambalajul este de unică folosință. Se păstrează în ambalajul original închis, ferit de îngheț şi căldură excesivă. Produsul se adresează categoriilor de utilizatori: profesional; populație.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  Informații suplimentare

  Periculos

  N Periculos pentru mediu

  R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic

  Periculos

  O+ Oxidant

  R8 Pericol de incendiu in contact cu materiale combustibile

  1. Fraze de pericol:

   H302 Nociv în caz de ingerare

   H319 Provoacă iritaţii grave ale ochilor

   H335 Foarte toxic pentru organismele acvatice

   EUH031 În contact cu acizii degajă un gaz toxic

   H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

  2. Fraze de pericol:

   P301 / P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: În caz de indispoziții, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau medicul

   P304 P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă (pentru respirație)

   P305 / P351 / P338 Dăunător sănătății la contact cu pielea

   H315 Clătiți gura

   P337 / P378 Dacă iritarea ochilor persistă: solicitați sfat medical

   P403 / P233 Recipientele se păstrează într-un loc răcoros, uscat, bine aerisit

   P501 Aruncați conținutul / recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor aprobată

  3. Fraze de pericol:

   P221 Luați toate măsurile de precauție pentru a evita amestecul cu combustibili

   P261 Evitați sa inspirați vaporii

   P102 A nu se lașa la îndemna copiilor

   P220 A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte / … / materiale combustibile

   P264 Spălați bine mâinile după utilizare

   P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului

   P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spatii bine ventilate

   P273 A se evita dispersarea în mediu

   P280 Purtați mânuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție / protecție pentru ochi / protecție pentru față

   P391 Colectați scurgerile de produs

   INQ Producător Inquide SA

  4. Măsuri de prim - ajutor
   • Indicaţii generale: Se vor îndepărta obiectele vestimentare contaminate de produs. În caz de leşin, pacientul trebuie ţinut şi transportat în poziţie laterală cât mai stabilă.
   • După inhalare: Transport în aer liber. Repaus şi consultaţi un medic.
   • După contact cu pielea: Spălaţi imediat cu apă şi săpun şi clătiţi bine. Dacă iritaţia persistă, consultaţi medicul.
   • După contact cu ochii: Spălaţi ochii cu multă apă, ţinând pleoapele deschise.
   • După ingerare: Clătiţi gura şi beţi apă multă. Consultaţi imediat medicul.
   • Instrucţiuni pentru medic: Tratament local al simptomelor de iritaţie. Nu induceţi voma. Pericol de distrugere a stomacului. În caz de iritare a căilor respiratorii, se vor inspira 5 doze de aerosoli cu Dexametazonă la fiecare 10 minute, până ce durerile încetează. Dacă totuşi se ia în calcul un edem pulmonar, vor exista simptome latente timp de două zile. Repaus la pat. Profilaxia infecţiei. La nevoie, oxigen.
   • Pot apărea următoarele simptome: Arsuri şi dureri ale ochilor, mucoasei nazale şi faringelor, precum şi ale ochilor. Pot apărea băşici. Tuse, sufocaţie, pericol de asfixiere. Pericol de formare a unui edem pulmonar (chiar cu întârziere de câteva zile).

  A se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică de securitate

  white shape
  Iconita email

  Pentru oferte speciale introduceți adresa de email