Clor Tablete 20 - Solutii Piscina
white whape
sageata

Informatii

Clor Tablete 20

Clor Tablete 20

Clor Tablete 20
Substanță biocidă solidă în formă de pastile cu greutate de 20g utilizată pentru dezinfecția apei din piscină. Produsul conţine 90% clor activ (symclosene). Clor Tablete 20 sunt pastile organice de clor, ce se dizolvă încet, în 3 zile, fără reziduuri şi fără a influenţa valoarea pH-ului, fiind folosite la tratarea și dezinfecția apei de piscină.

În stoc

Greutate

5 Kg

10 Kg

20 Kg

50 Kg

144,24 lei (TVA inclus)

Cantitate

Sageata
Sageata
Iconita

Retur gratuit în 15 zile

Iconita

Asistență telefonică gratuită

Iconita

Peste 350 RON transport gratuit

Descriere

Substanță biocidă solidă în formă de pastile cu greutate de 20g utilizată pentru dezinfecția apei din piscină. Produsul conţine 90% clor activ (symclosene). Clor Tablete 20 sunt pastile organice de clor, ce se dizolvă încet, în 3 zile, fără reziduuri şi fără a influenţa valoarea pH-ului, fiind folosite la tratarea și dezinfecția apei de piscină.

 

Clor Tablete 20 sunt rezistente la descompunerea rapidă cauzată de căldura artificială sau de radiaţiile solare.

 

Clor Tablete 20 sunt stabilizate, astfel încât nu va mai fi nevoie de un stabilizator al clorului.

 

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

 

Utilizare:

pH-ul apei trebuie reglat înainte de fiecare utilizare între valorile 7.0-7.4. La umplerea bazinului, se adaugă 3 pastile la fiecare 10 metri cubi de apă. La funcţionarea curentă este suficientă adăugarea la fiecare 3 zile a 3 pastile la fiecare 20 metri cubi de apă.

 

Clor Tablete 20 nu se aruncă în bazinul piscinei, deoarece, din cauza concentraţiei de clor eliberate, se poate decolora podeaua bazinului.

 

Accesul oamenilor sau a animalelor în zonă se poate face imediat fără restricție. Eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului se face prin firme specializate. Ambalajul este de unică folosință. Se păstrează în ambalajul original închis, ferit de îngheț și căldură excesivă.

 

Produsul se adresează categoriilor de utilizatori: profesional, populație.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Informații suplimentare

Periculos

N Periculos pentru mediu

R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic

Coroziv pentru metale

R31 În contact cu acizii degajă gaze toxice

X Nociv

R22 Toxic pentru sănătate în caz de ingerare

R36/37 Iritant pentru ochi şi căile respiratorii

O+ Oxidant

R8 Pericol de incendiu in contact cu materiale combustibile

 1. Fraze de securitate:

  S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor

  S8 A se păstra recipientul închis ermetic

  S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul

  S41 În caz de incendiu și / sau explozie, a nu se inspira fumul

  S46 În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta

  S60 A se elimina produsul şi ambalajul (recipientul) ca deşeu periculos

  S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucţiunile speciale / fişa tehnică de securitate

 2. Măsuri de prim - ajutor
  • Indicaţii generale: Se vor îndepărta obiectele vestimentare contaminate de produs. În caz de leşin, pacientul trebuie ţinut şi transportat în poziţie laterală cât mai stabilă.
  • După inhalare: Transport în aer liber. Repaus şi consultaţi un medic.
  • După contact cu pielea: Spălaţi imediat cu apă şi săpun şi clătiţi bine. Dacă iritaţia persistă, consultaţi medicul.
  • După contact cu ochii: Spălaţi ochii cu multă apă, ţinând pleoapele deschise.
  • După ingerare: Clătiţi gura şi beţi apă multă. Consultaţi imediat medicul.
  • Instrucţiuni pentru medic: Tratament local al simptomelor de iritaţie. Nu induceţi voma. Pericol de distrugere a stomacului. În caz de iritare a căilor respiratorii, se vor inspira 5 doze de aerosoli cu Dexametazonă la fiecare 10 minute, până ce durerile încetează. Dacă totuşi se ia în calcul un edem pulmonar, vor exista simptome latente timp de două zile. Repaus la pat. Profilaxia infecţiei. La nevoie, oxigen.
  • Pot apărea următoarele simptome: Arsuri şi dureri ale ochilor, mucoasei nazale şi faringelor, precum şi ale ochilor. Pot apărea băşici. Tuse, sufocaţie, pericol de asfixiere. Pericol de formare a unui edem pulmonar (chiar cu întârziere de câteva zile).

A se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică de securitate

white shape
Iconita email

Pentru oferte speciale introduceți adresa de email