white whape
sageata

Informatii

Metal Free Soluție curățare metale din piscină

Metal Free este un lichid sechestrant de metale din apa din bazinele de înot.

  În stoc

  Descarcă gratuit Ghidul de Iernare

  160,58 lei (TVA inclus)

  Cantitate

  Sageata
  Sageata
  Iconita

  Retur gratuit în 15 zile

  Iconita

  Asistență telefonică gratuită

  Iconita

  Peste 500 RON transport gratuit în limita max. 30 kg

  Descriere

  Metal Free este un lichid sechestrant de metale din apa din bazinele de înot. Este un amestec sinergetic complex de compuși fosfonați, formulați special pentru fixarea metalelor din apa piscinelor, prevenind formarea depunerilor de oxizi metalici în piscine, precum și a reacțiilor nedorite – apă maro, verzuie sau roșiatică, urmare firească a utilizării dezinfectanților în piscină.

  Cantitate: 5L

  Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

  Utilizare: În funcție de concentrația fierului în apă, se utilizează între 2-6 ltr Metal Free pentru 100m³ de apă de piscină. Se diluează într-un recipient cu apă de piscină doza necesară conform volumului piscinei, care se distribuie uniform pe suprafața piscinei seara și fără a avea înotători în piscină. Doza de întreținere este de 2 L / 100 m3 apă la fiecare 7 zile, în cazul piscinelor care utilizeaza apă de foraj. Dozajele sunt informative și depind de tipul apei, duritate , climă, compuși metalici etc.

  În cazul apelor în care duritatea apei depășește 45” F, dozajul se dublează. Metal Free se păstrează în ambalajul original închis, ferit de îngheț și căldura excesivă. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Accesul persoanelor în zonă se poate face imediat după administrare fără restricție. Eliminarea în siguranță a produsului şi a ambalajului se face prin firme specializate. Ambalajul este de unică folosință.

  Produsul se adresează categoriilor de utilizatori: profesionali și populație.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  Informații suplimentare

  1. Fraze de pericol:

   H290 Poate fi coroziv pentru metale

   H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor

  2. Fraze de pericol:

   P305 / P351 / P338 Dăunător sănătății la contact cu pielea

   H314 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: În caz de indispoziții, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau medicul

   P303 / P361 / P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul), scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

  3. Fraze de pericol:

   P273 A se evita dispersarea în mediu

   P280 Purtați mânuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție / protecție pentru ochi / protecție pentru față

  4. Măsuri de prim - ajutor
   • Indicaţii generale: Se vor îndepărta obiectele vestimentare contaminate de produs. În caz de leşin, pacientul trebuie ţinut şi transportat în poziţie laterală cât mai stabilă.
   • După inhalare: Transport în aer liber. Repaus şi consultaţi un medic.
   • După contact cu pielea: Spălaţi imediat cu apă şi săpun şi clătiţi bine. Dacă iritaţia persistă, consultaţi medicul.
   • După contact cu ochii: Spălaţi ochii cu multă apă, ţinând pleoapele deschise.
   • După ingerare: Clătiţi gura şi beţi apă multă. Consultaţi imediat medicul.
   • Instrucţiuni pentru medic: Tratament local al simptomelor de iritaţie. Nu induceţi voma. Pericol de distrugere a stomacului. În caz de iritare a căilor respiratorii, se vor inspira 5 doze de aerosoli cu Dexametazonă la fiecare 10 minute, până ce durerile încetează. Dacă totuşi se ia în calcul un edem pulmonar, vor exista simptome latente timp de două zile. Repaus la pat. Profilaxia infecţiei. La nevoie, oxigen.
   • Pot apărea următoarele simptome: Arsuri şi dureri ale ochilor, mucoasei nazale şi faringelor, precum şi ale ochilor. Pot apărea băşici. Tuse, sufocaţie, pericol de asfixiere. Pericol de formare a unui edem pulmonar (chiar cu întârziere de câteva zile).

  A se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică de securitate

  white shape
  Iconita email

  Pentru oferte speciale introduceți adresa de email