white whape
sageata

Informatii

Oxidur 2000 S – Substanță pentru dezinfectarea apei din piscină

Oxidur 2000 S este o substanță lichidă biocidă foarte eficientă, utilizată pentru dezinfecția apei din piscină si SPA cu proprietăți remarcabile în combaterea mirosurilor neplăcute, a mucusului si a oxidării. Este un produs anorganic care acționează prin oxidarea oxigenului pur nepermițând nici o rezistență. Conține 20 % oxid de clor.

  În stoc

  Cantitate

  1 Litri

  5 Litri

  10 Litri

  25 Litri

  107,69 lei (TVA inclus)

  Golește

  Cantitate

  Sageata
  Sageata
  Iconita

  Retur gratuit în 15 zile

  Iconita

  Asistență telefonică gratuită

  Iconita

  Peste 500 RON transport gratuit în limita max. 30 kg

  Descriere

  Oxidur 2000 S este o substanță lichidă biocidă foarte eficientă, utilizată pentru dezinfecția apei din piscină si SPA cu proprietăți remarcabile în combaterea mirosurilor neplăcute, a mucusului si a oxidării. Este un produs anorganic care acționează prin oxidarea oxigenului pur nepermițând nici o rezistență. Conține 20 % oxid de clor. Utilizare: Se reglează pH-ul apei la 7.0 înainte de adăugarea soluției Oxidur 2000 S.Pentru piscină se utilizează: 10 ml / m³ săptămânal, iar pentru minipiscină Spa: 30 ml / m³ săptămânal.Pentru utilizare în domeniul public, dozele rămân la fel, dar tratamentul se efectuează de 2 ori săptămânal.Pentru tratamentul șoc inițial se reglează pH-ul apei la 7.0 și se dublează doza recomandată de Oxidur 2000 S în funcție de mediul de utilizare (piscină sau minipiscină).Pentru dezinfecția filtrelor cu nisip, se face curățarea filtrului, se adaugă în filtru câte 50 ml la fiecare 25kg de nisip cu filtrarea oprită, se lasă să acționeze 24 de ore după care se repetă curățarea filtrului pentru evacuarea impurităților. Durata de timp necesară pentru efectul biocid este de 5 minute. Accesul oamenilor sau a animalelor în zonă se poate face imediat fără restricție. Eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului se face prin firme specializate. Ambalajul este de unică folosință. Se păstrează în ambalajul original închis, ferit de îngheț și căldură excesivă. Produsul se adresează categoriilor de utilizatori: profesional, populație.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  Informații suplimentare

  Periculos

  N Periculos pentru mediu

  R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic

  Coroziv pentru metale

  C Coroziv

  R31 În contact cu acizii degajă gaze toxice

  R34 Provoacă arsuri

  R22 Toxic pentru sănătate în caz de ingerare

  1. Fraze de risc:

   R34 Provoacă arsuri

  2. Fraze de securitate:

   S1 A se păstra sub cheie

   S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor

   S28 La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă şi săpun

   S45 În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se consulta imediat medicul. (dacă este posibil, i se arăta eticheta)

   S50 A nu se amesteca cu acizi!

   S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucţiunile speciale / fişa tehnică de securitate

  3. Măsuri de prim - ajutor
   • Indicaţii generale: Se vor îndepărta obiectele vestimentare contaminate de produs. În caz de leşin, pacientul trebuie ţinut şi transportat în poziţie laterală cât mai stabilă.
   • După inhalare: Transport în aer liber. Repaus şi consultaţi un medic.
   • După contact cu pielea: Spălaţi imediat cu apă şi săpun şi clătiţi bine. Dacă iritaţia persistă, consultaţi medicul.
   • După contact cu ochii: Spălaţi ochii cu multă apă, ţinând pleoapele deschise.
   • După ingerare: Clătiţi gura şi beţi apă multă. Consultaţi imediat medicul.
   • Instrucţiuni pentru medic: Tratament local al simptomelor de iritaţie. Nu induceţi voma. Pericol de distrugere a stomacului. În caz de iritare a căilor respiratorii, se vor inspira 5 doze de aerosoli cu Dexametazonă la fiecare 10 minute, până ce durerile încetează. Dacă totuşi se ia în calcul un edem pulmonar, vor exista simptome latente timp de două zile. Repaus la pat. Profilaxia infecţiei. La nevoie, oxigen.
   • Pot apărea următoarele simptome: Arsuri şi dureri ale ochilor, mucoasei nazale şi faringelor, precum şi ale ochilor. Pot apărea băşici. Tuse, sufocaţie, pericol de asfixiere. Pericol de formare a unui edem pulmonar (chiar cu întârziere de câteva zile).

  A se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică de securitate

  white shape
  Iconita email

  Pentru oferte speciale introduceți adresa de email