white whape
sageata

Informatii

Oxigen Activ 12% – pentru persoane fizice

Oxigen activ concentrație 12% pentru limpezirea apei din piscină.

  În stoc

  Greutate

  10 ltr

  25 ltr

  116,73 lei (TVA inclus)

  Golește

  Cantitate

  Sageata
  Sageata
  Iconita

  Retur gratuit în 15 zile

  Iconita

  Asistență telefonică gratuită

  Iconita

  Peste 500 RON transport gratuit în limita max. 30 kg

  Descriere

  Destinat inclusiv consumatorilor privați (legea 49/2018).

  Oxigen activ concentrație 12% pentru limpezirea apei din piscină. Oxidează compușii organici, compatibil cu toate tratamentele folosite pentru tratarea apei din piscină, nu modifică valoarea de pH a apei, nu lasă reziduuri chimice în apă, nu miroase.

  Tratarea apei potabile și a apei reziduale. Produs pe bază de oxigen activ lichid (peroxid de hidrogen stabilizat) este folosit la oxidarea  apei din piscine, acționând în același timp ca produs de limpezire a apei. Adăugarea acestui produs va limpezi rapid apa, dar va neutraliza și clorul liber din piscină, motiv pentru care va fi necesară o nouă clorinare şoc. Poate fi administrat manual sau cu ajutorul unei pompe de dozare automate. Compatibil cu toate tipurile de filtre.

   

  Utilizare:

  Controlați nivelul pH-ului (trebuie să fie între 7,0 şi 7,2). Folosiți pH- Minus pentru a micşora nivelul pH-ului, sau pH-Plus pentru a creşte nivelul pH-ului. Controlați, de asemenea, TAC (alcalinitatea) şi reglați între 80 şi 120 mg/l, dacă este necesar.

   

  Dozaj: 1,5 – 2 litri de produs pentru 10 m³ de apă/săptămână direct în piscină.

  Aceste doze sunt orientative. Cantitățile de soluție necesară pentru obținerea unor rezultate optime pot varia în funcție de: apa folosita in alimentarea piscinei, numărul de persoane care intra in piscina, condițiile meteo, etc.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  Informații suplimentare

  1. Fraze de pericol:

   H302 Nociv în caz de ingerare

   H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor

   H332 Nociv în caz de inhalare

   H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice

   H335 Foarte toxic pentru organismele acvatice

   EUH031 În contact cu acizii degajă un gaz toxic

  2. Fraze de pericol:

   P210 A se păstra departe de surse de căldura / scântei / flăcări deschise / suprafețe încinse. - Fumatul interzis.

   P221 Luați toate măsurile de precauție pentru a evita amestecul cu combustibili

   P261 Evitați sa inspirați vaporii

  3. Măsuri de prim - ajutor
   • Indicaţii generale: Se vor îndepărta obiectele vestimentare contaminate de produs. În caz de leşin, pacientul trebuie ţinut şi transportat în poziţie laterală cât mai stabilă.
   • După inhalare: Transport în aer liber. Repaus şi consultaţi un medic.
   • După contact cu pielea: Spălaţi imediat cu apă şi săpun şi clătiţi bine. Dacă iritaţia persistă, consultaţi medicul.
   • După contact cu ochii: Spălaţi ochii cu multă apă, ţinând pleoapele deschise.
   • După ingerare: Clătiţi gura şi beţi apă multă. Consultaţi imediat medicul.
   • Instrucţiuni pentru medic: Tratament local al simptomelor de iritaţie. Nu induceţi voma. Pericol de distrugere a stomacului. În caz de iritare a căilor respiratorii, se vor inspira 5 doze de aerosoli cu Dexametazonă la fiecare 10 minute, până ce durerile încetează. Dacă totuşi se ia în calcul un edem pulmonar, vor exista simptome latente timp de două zile. Repaus la pat. Profilaxia infecţiei. La nevoie, oxigen.
   • Pot apărea următoarele simptome: Arsuri şi dureri ale ochilor, mucoasei nazale şi faringelor, precum şi ale ochilor. Pot apărea băşici. Tuse, sufocaţie, pericol de asfixiere. Pericol de formare a unui edem pulmonar (chiar cu întârziere de câteva zile).

  A se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică de securitate

  white shape
  Iconita email

  Pentru oferte speciale introduceți adresa de email