white whape
sageata

Informatii

Solutie Iernare – Winter Pool

Winter Pool este un lichid puternic concentrat pentru tratamentul de iarnă al apei din piscină. Previne formarea precipitatelor de calciu și creșterea algelor.

  În stoc

  Descarcă gratuit Ghidul de Iernare

  Cantitate

  5 Litri

  10 Litri

  25 Litri

  1000 Litri

  121,00 lei (TVA inclus)

  Golește

  Cantitate

  Sageata
  Sageata
  Iconita

  Retur gratuit în 15 zile

  Iconita

  Asistență telefonică gratuită

  Iconita

  Peste 500 RON transport gratuit în limita max. 30 kg

  Descriere

  Winter Pool este un lichid puternic concentrat pentru tratamentul de iarnă al apei din piscină. Previne formarea precipitatelor de calciu și creșterea algelor. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare! Utilizare: Se adaugă 1 litru / 25 m³ de apă , o singură dată toamna la închiderea sezonului de baie. Winter Pool se păstrează în ambalajul original închis, ferit de îngheț și căldură excesivă. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Accesul persoanelor în zonă se poate face imediat fără restricție. Eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului se face prin firme specializate. Ambalajul este de unică folosință. Produsul se adresează categoriilor de utilizatori: profesionali și populație!

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  Informații suplimentare

  Coroziv pentru metale

  R34 Provoacă arsuri

  Atentie
  1. Fraze de pericol:

   H302 Nociv în caz de ingerare

   H312 Dăunător sănătății la contact cu pielea

   H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice

  2. Fraze de risc:

   R21/22 Nociv în contact cu pielea și prin înghițire

   R34 Provoacă arsuri

   R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice

  3. Fraze de securitate:

   S1 A se păstra sub cheie

   S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor

   S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul

   S28 La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă şi săpun

   S36/37/39 A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/fața

   S45 În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se consulta imediat medicul. (dacă este posibil, i se arăta eticheta)

   S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucţiunile speciale / fişa tehnică de securitate

  4. Măsuri de prim - ajutor
   • Indicaţii generale: Se vor îndepărta obiectele vestimentare contaminate de produs. În caz de leşin, pacientul trebuie ţinut şi transportat în poziţie laterală cât mai stabilă.
   • După inhalare: Transport în aer liber. Repaus şi consultaţi un medic.
   • După contact cu pielea: Spălaţi imediat cu apă şi săpun şi clătiţi bine. Dacă iritaţia persistă, consultaţi medicul.
   • După contact cu ochii: Spălaţi ochii cu multă apă, ţinând pleoapele deschise.
   • După ingerare: Clătiţi gura şi beţi apă multă. Consultaţi imediat medicul.
   • Instrucţiuni pentru medic: Tratament local al simptomelor de iritaţie. Nu induceţi voma. Pericol de distrugere a stomacului. În caz de iritare a căilor respiratorii, se vor inspira 5 doze de aerosoli cu Dexametazonă la fiecare 10 minute, până ce durerile încetează. Dacă totuşi se ia în calcul un edem pulmonar, vor exista simptome latente timp de două zile. Repaus la pat. Profilaxia infecţiei. La nevoie, oxigen.
   • Pot apărea următoarele simptome: Arsuri şi dureri ale ochilor, mucoasei nazale şi faringelor, precum şi ale ochilor. Pot apărea băşici. Tuse, sufocaţie, pericol de asfixiere. Pericol de formare a unui edem pulmonar (chiar cu întârziere de câteva zile).

  A se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică de securitate

  white shape
  Iconita email

  Pentru oferte speciale introduceți adresa de email