Solutie Iernare – Winter Pool

Winter Pool este un lichid puternic concentrat pentru tratamentul de iarnă al apei din piscină. Previne formarea precipitatelor de calciu și creșterea algelor.

PLĂTEȘTE
ÎN RATE PRIN

EuPlătesc.ro

EuPlătesc Bănci

lei133,10lei11.668,03 (TVA inclus)

Sageata
Sageata

Descriere

Winter Pool este un lichid puternic concentrat pentru tratamentul de iarnă al apei din piscină. Previne formarea precipitatelor de calciu și creșterea algelor.

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

Utilizare:
Se adaugă 1 litru / 25 m³ de apă , o singură dată toamna la închiderea sezonului de baie.

Winter Pool se păstrează în ambalajul original închis, ferit de îngheț și căldură excesivă. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Accesul persoanelor în zonă se poate face imediat fără restricție. Eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului se face prin firme specializate. Ambalajul este de unică folosință.

Produsul se adresează categoriilor de utilizatori: profesionali și populație!

Informații suplimentare

Coroziv pentru metale

R34 Provoacă arsuri

Atentie
 1. Fraze de pericol:

  H302 Nociv în caz de ingerare

  H312 Dăunător sănătății la contact cu pielea

  H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice

 2. Fraze de risc:

  R21/22 Nociv în contact cu pielea și prin înghițire

  R34 Provoacă arsuri

  R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice

 3. Fraze de securitate:

  S1 A se păstra sub cheie

  S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor

  S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul

  S28 La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă şi săpun

  S36/37/39 A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/fața

  S45 În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se consulta imediat medicul. (dacă este posibil, i se arăta eticheta)

  S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucţiunile speciale / fişa tehnică de securitate

 4. Măsuri de prim - ajutor
  • Indicaţii generale: Se vor îndepărta obiectele vestimentare contaminate de produs. În caz de leşin, pacientul trebuie ţinut şi transportat în poziţie laterală cât mai stabilă.
  • După inhalare: Transport în aer liber. Repaus şi consultaţi un medic.
  • După contact cu pielea: Spălaţi imediat cu apă şi săpun şi clătiţi bine. Dacă iritaţia persistă, consultaţi medicul.
  • După contact cu ochii: Spălaţi ochii cu multă apă, ţinând pleoapele deschise.
  • După ingerare: Clătiţi gura şi beţi apă multă. Consultaţi imediat medicul.
  • Instrucţiuni pentru medic: Tratament local al simptomelor de iritaţie. Nu induceţi voma. Pericol de distrugere a stomacului. În caz de iritare a căilor respiratorii, se vor inspira 5 doze de aerosoli cu Dexametazonă la fiecare 10 minute, până ce durerile încetează. Dacă totuşi se ia în calcul un edem pulmonar, vor exista simptome latente timp de două zile. Repaus la pat. Profilaxia infecţiei. La nevoie, oxigen.
  • Pot apărea următoarele simptome: Arsuri şi dureri ale ochilor, mucoasei nazale şi faringelor, precum şi ale ochilor. Pot apărea băşici. Tuse, sufocaţie, pericol de asfixiere. Pericol de formare a unui edem pulmonar (chiar cu întârziere de câteva zile).

A se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică de securitate