Liqui Floc B Plus -Substanță pentru flocularea apei din piscină

Liqui Floc este o clorură polimerică de aluminiu. Liqui Floc corespunde directivelor DIN 19643 pentru hidroxicloruri de aluminiu pentru prepararea apei şi este denumită şi este denumit şi policlorură de aluminiu (PAC).

PLĂTEȘTE
ÎN RATE PRIN

EuPlătesc.ro

EuPlătesc Bănci

lei112,40lei4.920,40 (TVA inclus)

Sageata
Sageata

Descriere

Liqui Floc este o clorură polimerică de aluminiu.

Liqui Floc corespunde directivelor DIN 19643 pentru hidroxicloruri de aluminiu pentru prepararea apei şi este denumit şi policlorură de aluminiu (PAC).

Prin flocularea apei din piscină se separă substanţele fine, nedizolvate, precum şi cele dizolvate coloidal sub forma unor particule voluminoase. Flocularea este rezultatul unui proces de destabilizare şi creştere a particulelor. Impurităţile pot fi îndepărtate din apă prin sedimentare şi filtrare. De aceea, este foarte important ca într-o perioadă de timp cât mai scurtă să se formeze un ghemotoc mare, precum la Liqui Floc. Ghemotocul poate scos uşor din filtru prin spălare. Acest lucru nu este posibil dacă formarea ghemotocilor este înceată, deoarece acestea se infiltrează mult mai adânc în patul filtrului. Ca urmare, este necesară mai multă apă de respălare pentru a curăţa filtrul.

Utilizare:

Liqui Floc se dozează cu ajutorul unei pompe de dozare, din recipientul de livrare direct în apa din piscină. Distribuitorul de dozare trebuie instalat, pe cât posibil, înainte de pompa de recirculaţie.

Liqui Floc se diluează preliminar, ca o clorură autentică policlorură de aluminiu!

Pentru piscine si bazinele de înot: Pentru instalațiile de dozare automata  1 – 3 g/ m³ apă circulată. Pentru bazinele de înot fara instalație de dozare automată se folosește următorul procedeu: Dozare 1-3 ml/m³. După curtarea filtrului se pune floculantul într-o găleată de plastic și se amestecă cu 5 litri de apă. După aproximativ 5 minute se toarnă încet în skimmer. Sistemul de filtrare se lasă să funcționeze 5-6 ore şi apoi se repetă curățarea filtrului. Repetaţi acest lucru în ritmul zilnic, până când apa piscinei este din nou limpede. Pentru instalațiile de dozare automată se respectă instrucțiunile producatorului.

Aceste informaţii se bazează pe experienţele noastre. Nu putem oferi garanţii în acest sens.

Liqui Floc se depozitează doar în ambalajele originale închise, ferite de îngheţ. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Informații suplimentare

Coroziv

R36 Iritant pentru ochi

 1. Fraze de pericol:

  H290 Poate fi coroziv pentru metale

  H315 Provoacă iritaţii ale pielii

  H319 Provoacă iritaţii grave ale ochilor

 2. Fraze de risc:

  R36 Iritant pentru ochi

  R38 Iritant pentru piele

 3. Fraze de securitate:

  S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul

  S36/37/39 A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/fața

 4. Măsuri de prim - ajutor
  • Indicaţii generale: Se vor îndepărta obiectele vestimentare contaminate de produs. În caz de leşin, pacientul trebuie ţinut şi transportat în poziţie laterală cât mai stabilă.
  • După inhalare: Transport în aer liber. Repaus şi consultaţi un medic.
  • După contact cu pielea: Spălaţi imediat cu apă şi săpun şi clătiţi bine. Dacă iritaţia persistă, consultaţi medicul.
  • După contact cu ochii: Spălaţi ochii cu multă apă, ţinând pleoapele deschise.
  • După ingerare: Clătiţi gura şi beţi apă multă. Consultaţi imediat medicul.
  • Instrucţiuni pentru medic: Tratament local al simptomelor de iritaţie. Nu induceţi voma. Pericol de distrugere a stomacului. În caz de iritare a căilor respiratorii, se vor inspira 5 doze de aerosoli cu Dexametazonă la fiecare 10 minute, până ce durerile încetează. Dacă totuşi se ia în calcul un edem pulmonar, vor exista simptome latente timp de două zile. Repaus la pat. Profilaxia infecţiei. La nevoie, oxigen.
  • Pot apărea următoarele simptome: Arsuri şi dureri ale ochilor, mucoasei nazale şi faringelor, precum şi ale ochilor. Pot apărea băşici. Tuse, sufocaţie, pericol de asfixiere. Pericol de formare a unui edem pulmonar (chiar cu întârziere de câteva zile).

A se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică de securitate